2 mins read

Otázka: Jak se “NAHŘÍVANÝ TABÁK” liší od kouření cigaret

Nahřívaný tabák se stává stále populárnější alternativou k tradičnímu kouření cigaret. V mnoha zemích je nahřívaný tabák dokonce považován za méně škodlivou alternativu ke kouření cigaret. Avšak, i přesto se mnoho lidí ptá, jak se nahřívaný tabák liší od kouření cigaret.

Jednou z hlavních odlišností mezi nahřívaným tabákem a kouřením cigaret je způsob, jakým se tabák zahřívá. Kouření cigaret spočívá v hoření tabákové směsi, což vede k uvolňování škodlivých látek, které mohou způsobovat různé zdravotní problémy. Na druhé straně se nahřívaný tabák zahřívá pomocí elektronického zařízení, které uvolňuje aromatické látky z tabáku bez hoření.

Další odlišností mezi nahřívaným tabákem a kouřením cigaret je množství uvolňovaných škodlivých látek. Studie ukázaly, že kouření cigaret uvolňuje větší množství škodlivých látek, jako jsou například oxid uhelnatý, oxid dusičitý a benzopyren, než nahřívaný tabák. Nicméně, i přesto se v nahřívaném tabáku nacházejí škodlivé látky, jako jsou například formaldehyd a acetaldehyd, které mohou mít negativní dopad na zdraví.

Další výhodou nahřívaného tabáku je snížení výskytu pasivního kouření. V kouření cigaret vzniká kouř, který se šíří do okolí a může tak ohrožovat zdraví nekuřáků. V případě nahřívaného tabáku se kouř neuvolňuje, což snižuje riziko vystavení pasivnímu kouření.

Jedním z důvodů, proč se nahřívaný tabák stává stále populárnější alternativou k tradičním cigaretám, je také jeho chutnější aroma. Nahřívaný tabák nevypouští nepříjemný zápach a chuť, jako to dělají kouřené cigarety. Z toho důvodu se nahřívaný tabák často nabízí v různých příchutích, které mohou být pro mnoho lidí lákavější než chuť cigaret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *